GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

  • CHIẾN LƯỢC

"Vua Trò Chơi" là một game di động đối kháng thẻ bài, cách chơi bài Texas kinh điển phối hợp với RPG, 25 ô cờ ẩn chứa cỗ máy sát nhân, mỗi bước sẽ giải thích đạo lý poker chỉ số thông minh cao! Game lấy thần thoại bắc âu làm bối cảnh, giao diện bản Q kiểu Hàn, anh hùng phối hợp Skeleton animation, hệ thống chiến đấu thẻ bài áng tạo, loại bài tấn công cao, sách lược cao nhiều liên kích, mỗi lần tấn công sẽ là phòng thủ tốt nhất, mỗi lần bày bài sẽ là thể hiện trí tuệ, mau kiểm nghiệm trí lực của bạn trong "Vua Trò Chơi", khiêu chiến với chính mình!