GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Hệ Thống Long Huyết

Điều Kiện:
- Người chơi đạt cấp 45 trở lên.
Giới Thiệu:
- Long Huyết có thể dễ dàng trung hòa một phần sát thương lên nhân vật.
- Tỉ lệ giảm thương càng cao thì sát thương được Long Huyết trung hòa càng nhiều.
- Exp Long Huyết có thể nhận được khi diệt quái cấp 50 trở lên.
- Long Huyết cao nhất là cấp 150.