GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Hệ Thống Mạch

Hệ thống mạch giúp nhân vật kích hoạt thuộc tính kèm thêm của skill phái, mang đến nguồn sức mạnh vạn năng cho người chơi.

Điều Kiện:
- Người chơi có cấp 75 trở lên và đạt chuyển 1 sẽ mở được hệ thống mạch.
Giới Thiệu:
- Người chơi dùng điểm tiềm năng có thể nhấn sáng mạch tương ứng.
- Phụ bản tiềm năng chuyển 1 có thể nhận Thủy Tinh Tiềm Năng, Thủy Tinh Tiềm Năng có thể đổi thành điểm tiềm năng.
- Để nhận được Thủy Tinh Tiềm Năng, người chơi có thể diệt boss cấp 70 trở lên hoặc đổi trong shop guild, mua trong shop.
- Mỗi khi nhấn sáng 1 hình mạch sẽ kèm thêm thuộc tính tương ứng.