GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Hệ Thống Cánh

Điều Kiện:
- Người chơi đạt cấp 69 sẽ mở được hệ thống cánh.
Giới Thiệu:
- Cánh tổng cộng có 10 cấp, mỗi cấp đủ sao là 9 sao, sau khi đủ 9 sao có thể tiến cấp.
- Sau khi tiến cấp hoặc tăng sao sẽ kèm thêm thuộc tính tăng thêm tương ứng. Cấp tiến cấp càng cao thì thuộc tính tăng thêm càng cao.
- Cánh - Tinh có thể diệt BOSS cấp 70 trở lên hoặc vào shop mua.

Nâng Cấp Cánh:
- Sau khi đánh dấu chọn tự động mua và nhấn tự động tiến cấp, ưu tiên trừ Cánh - Tinh trong túi người chơi. Trừ hết Cánh - Tinh trong túi hệ thống sẽ tự động trừ NB trong túi bạn để tiến cấp cánh cho đến khi thành công thì thôi. Nếu NB không đủ để mua Cánh - Tinh, hệ thống sẽ ngưng tự động tiến cấp.

Dưỡng Cánh:
- Dưỡng cánh có thể tăng cao miễn giảm sát thương, cường hóa năng lực sinh tồn.
- Dưỡng cánh có thể thông qua Linh Hồn Cánh để tiến hành nâng cao.

- Cách nhận Linh Hồn Cánh: BOSS chuyển 1 trở lên rơi, hoặc dùng Vàng, cũng như Vàng khóa để mua.