GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Hệ Thống Nhẫn

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, người chơi có thể kích hoạt Nhẫn. Nhẫn sau khi kích hoạt sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn, sau khi đeo nhẫn diệt quái sẽ gây thêm một số sát thương, tử vong hoặc rớt mạng sẽ xóa hiệu quả đeo nhẫn.

Tăng Cấp Nhẫn:
- Sau khi nhân vật đạt chuyển 2 sẽ mở tính năng tăng cấp nhẫn. Hoàn thành nhiệm vụ Nhẫn sẽ nhận số lần tăng cấp.
- Người chơi có thể đồng thời tăng cấp cho 5 nhẫn cùng lúc, mỗi ngày có thể hoàn thành 8 lần nhiệm vụ tăng cấp, nhiệm vụ ngày đó chưa hoàn thành cách ngày sẽ không tích lũy.
- Tăng cấp có xác suất thành công, cũng có thể dùng một số Vàng khi tăng cấp để đảm bảo tỉ lệ thành công.

Đúc Lại Nhẫn:
- Sau khi chuyển 4 sẽ mở hệ thống Đúc Lại, có thể dùng để đúc lại Nhẫn Chúa, tăng thuộc tính, nhận skill chiến đấu đặc biệt.
- Có thể dùng ghép trang bị trong giao diện Rèn để ghép thành Rương Mảnh Nhẫn.
- Rương Mảnh Nhẫn có xác suất mở được Mảnh Nhẫn khác.
- Mảnh Nhẫn Chúa có thể thông qua hoạt động Chiến Trường Băng để nhận được.
Lưu Ý:
- Khi đúc lại có xác suất nhất định nhận được skill nhẫn.
- Skill nhẫn chỉ có kích hoạt nhẫn tương ứng mới sinh hiệu.
- Người chơi tối đa cùng lúc mang 5 skill nhẫn, hiệu quả skill kích hoạt lần lượt.
- Đúc lại nhẫn có thể chia thành sát thương tinh luyện, thủ tinh luyện.
- Đúc lại nhẫn có thể tăng thuộc tính đặc biệt như đỡ đòn, đỡ đòn có thể giúp người chơi miễn 100% sát thương.