GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Chiến Trường Di Tích

Thời Gian:
 - 19h30 – 19h50 mỗi thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
Điều Kiện:
- Người chơi đạt cấp độ 65 trở lên.
Nội Dung:
- Sau khi hoạt động bắt đầu, hệ thống sẽ ngẫu nhiên tạo ra Kẻ Lây Nhiễm, sau đó 2 phút sẽ tăng 2 Kẻ Lây Nhiễm.
- Trong 150s, Kẻ Lây Nhiễm sẽ liên tục nhận điểm, tiêu diệt đối phương không phải Kẻ Lây Nhiễm sẽ nhận được điểm, tử vong hoặc sau 150s sẽ chuyển dịch bệnh cho người chơi khác.
- Kẻ đối kháng tiêu diệt Kẻ Lây Nhiễm sẽ nhận được rất nhiều điểm.
- Điểm cá nhân càng cao thì quà hoạt động càng phong phú.
- Trong hoạt động, nếu người chơi bị tử vong sẽ không bị rơi vật phẩm.