GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Chiến Trường Liên Server

I. Lãnh Địa Chiến
Điều Kiện:
 - Người chơi phải là thành viên guild Long Thành.
Thời Gian: 
- Sau khi mở và gộp server ngày 4.
- 20h00 mỗi thứ 4 và 7 hàng tuần.
Nội Dung:
- Thành viên guild Long Thành trong thời gian hoạt động có thể thông qua việc chiếm lĩnh cờ tài nguyên để bảo vệ tài nguyên lãnh địa. Sau khi chiếm hơn 15 phút thì không bị cướp đoạt, còn trước 15 phút sẽ bị người khác cướp đoạt tùy ý.
- Sau khi hoạt động kết thúc, thành viên guild chiếm lĩnh mỗi ngày có thể nhận phúc lợi lãnh địa.

II. PK 3V3 Toàn Server
Thời Gian:
- 21h00 – 21h30 mỗi thứ 4 và 7 hàng tuần.
Điều Kiện:
- Người chơi có cấp độ từ 70 trở lên.
Nội Dung:
- Người chơi có thể tổ đội hoặc tự do tiến hành phối hợp.
- Mỗi đội chiến thắng và tiêu diệt đội khác sẽ nhận điểm PK, thua cũng nhận điểm tối thiểu.
- Điểm PK có thể đổi vật phẩm liên quan trong shop điểm PK.
- Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ dựa vào điểm cá nhân để xếp hạng, top 3 sẽ được toàn server bái lạy.