GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Hệ Thống Rèn

Hộ Phù: 
Có thể nhận khi tiêu diệt quái cấp 50 trở lên. Chủ yếu tăng HP tối đa của nhân vật, ngoài ra có thể dùng Đá Cường Hóa Hộ Phù trong túi quà Vip để tiến hành tăng hiệu quả thuốc trị liệu.

Vảy Rồng: 
Có thể nhận khi qua ải Phụ Bản Vảy Rồng, chủ yếu tăng các thuộc tính thủ của nhân vật.

Vực: 
Có thể nhận khi qua ải Phụ Bản Vực Vô Tận (Lực chiến đạt mức hệ thống đề cử sẽ mở), chủ yếu tăng HP nhân vật, sát thương bạo, tỷ lệ bạo.

Ngọc Rồng: 
Có thể mua trong Shop hoặc nhận ở Chiến Trường Di Tích, chủ yếu tăng tỷ lệ bạo và tỷ lệ sát thương của nhân vật.