GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Hoạt Động Áp Tiêu

Thời Gian:

- 14h30 – 15h00 và 18h30 – 19h00 hàng ngày là thời gian x2.

- Trong thời gian này, người chơi kéo xong 3 xe Tiêu quý hoặc hiếm và đạt Top 3 sẽ nhận thêm quà.

Nội Dung:

- Tổ đội áp tiêu có quà dành cho tổ đội áp tiêu, và hỗ trợ đồng đội áp tiêu cũng có quà Exp.

- Mỗi ngày, mỗi người được áp tiêu 3 lần, có thể hỗ trợ người khác áp tiêu 10 lần.

- Tiêu hao 1 Sách Ủy Thác có thể làm mới phẩm chất đội áp tiêu, khi làm mới sẽ ưu tiên tiêu hao Sách Ủy Thác khóa.

- Áp tiêu tạp vật, thường, cao không bị cướp, thời gian áp tiêu không giảm tốc.

- Áp tiêu phẩm chất quý, hiếm có thể bị cướp, thời gian hộ tống giảm tốc 60%.

- Mỗi ngày, mỗi người tối đa chỉ được cướp 10 lần vật áp tiêu, vật áp tiêu bị phá hủy sẽ rơi vật phẩm.

- 2 người trở lên tổ đội với nhau sẽ có thêm quà. Tổ đội xe tiêu càng nhiều, quà sẽ càng tăng cao.

- Hỗ trợ đồng đội áp tiêu đến nơi an toàn cũng có thể nhận quà hỗ trợ áp tiêu.

- 1 lần hỗ trợ càng nhiều người, quà càng phong phú.

- Tổ đội áp tiêu và hỗ trợ áp tiêu giữa chừng rời đội hoặc offline sẽ không thể nhận quà thêm.