GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Các Hoạt Động Tăng Cấp Nhanh

Nhanh chóng tham gia hàng loạt hoạt động thú vị trong game, cấp độ của người chơi chắc chắn tăng lên vùn vụt.

I. Bảo Vệ Nữ Thần

Điều Kiện:

- Người chơi đạt cấp 55 trở lên

Map: Andy Moore

NPC: Molly  

Nội Dung:

- Mỗi ngày người chơi có thể tham gia 2 lần.

- Người chơi sẽ vào trong Bảo Vệ Nữ Thần, bày binh bố trận tại vị trí thích hợp để chống đỡ quái tấn công và nhận exp.

- Nếu có quái chạy thoát, người chơi có thể mua Bảo Vệ để tiêu diệt và nhận thêm exp.

- Người chơi có thể tiêu diệt lính thường để tăng cấp lính.

- Ở chỗ NPC, có thể dùng Vàng để nhận một lượng lớn exp.

II. Kinh Nghiệm Trừ Ma

Điều Kiện: 

- Người chơi đạt cấp 39 trở lên

Map: Andy Moore

NPC: Frank-Thùng Rượu

Phần Thưởng: Exp, Vinh Dự (dùng tăng tước vị nhân vật)

Nội Dung:

- Mỗi ngày, người chơi có thể hoàn thành 10 lần Kinh Nghiệm Trừ Ma.

- Người chơi tiêu hao Bạc để làm mới cấp nhiệm vụ. Cấp nhiệm vụ hoàn thành càng cao thì exp càng phong phú.

III. Trăng Bạc Thần Điện

Điều Kiện:

- Người chơi đạt cấp 66 trở lên.

Map: Andy Moore

NPC: Reims

Nội Dung:

- Tiêu diệt quái càng nhiều, người chơi càng nhận được nhiều exp.

- Phụ bản có thời gian chiến đấu, vượt quá mức đó thì phụ bản sẽ kết thúc.

- Người chơi muốn có exp cao thì nâng cấp trang bị là cách tốt nhất.

hình

IV. Hộ Tống Quân Nhu

Điều Kiện:

- Người chơi đạt cấp 50 trở lên

Thời gian x2 hộ tống:

- 10h00 – 22h00 mỗi ngày

Map: Andy Moore

NPC: Lão Hà - chủ tiêu cục

Nội Dung:

- Sau khi người chơi đạt cấp 50, mỗi ngày có thể đến chỗ Lão Hà nhận 3 lần nhiệm vụ hộ tống tài nguyên. Ngoài ra, còn có thể hỗ trợ người khác hộ tống 10 lần.

- Người chơi nên làm mới phẩm chất xe tiêu để nhận exp các cấp khác nhau (xe tiêu quý hiếm có thể bị người khác cướp).

- Thời gian 1 lần hộ tống là 60 phút, nếu vượt quá thì người chơi sẽ không thể nhận thưởng.

- Người đông là sức mạnh, khuyến cáo người chơi nên thử vận tiêu tổ đội.