GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Hệ Thống VIP

Ngoài những gói quà tương ứng, VIP còn được hưởng thêm những ưu đãi hấp dẫn khác nhau. Mau trở thành VIP để hưởng đặc quyền cùng Chúa Nhẫn nào!

Lưu Ý:

- Nguyên Bảo cần ở trên là số NB cần nạp cho cấp VIP tương ứng.

- Cấp VIP khác nhau có điểm Exp VIP riêng biệt, người chơi nạp NB sẽ tăng điểm Exp VIP.


Quà Tặng VIP

Quà VIP1:

- 1000 Công Trạng*2

- 1000 Vinh Dự*2

- Loa*1

- Thỏi Bạc-đại*1

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP2:

- 1000 Công Trạng*4

- 1000 Vinh Dự*4

- Loa*2

- Thỏi Bạc-đại*2

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP3:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*6

- Loa*3

- Thỏi Bạc-đại*3

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP4:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*8

- Loa*4

- Thỏi Bạc-đại*4

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP5:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*10

- Loa*5

- Thỏi Bạc-đại*5

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP6:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*12

- Loa*6

- Thỏi Bạc-đại*6

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP7:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*14

- Loa*7

- Thỏi Bạc-đại*7

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP8:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*16

- Loa*8

- Thỏi Bạc-đại*8

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP9:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*18

- Loa*9

- Thỏi Bạc-đại*9

- Thuốc x3 Exp*1

Quà VIP10:

- Đá C.Hóa Hộ Phù*1

- 1000 Vinh Dự*20

- Loa*10

- Thỏi Bạc-đại*10

- Thuốc x3 Exp*1