GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Chuỗi Hệ Thống Nhân Vật

I. Hệ Thống Chuyển Sinh

Điều Kiện:

- Người chơi đạt cấp 70 sẽ mở được hệ thống chuyển sinh.

Nội Dung:

- Người chơi có thể dùng Chuyển Sinh Đan và đổi cấp để nhận Điểm Tu Vi. Khi đầy điểm tu vi có thể tiến hành chuyển sinh ngay.

- Chuyển sinh sẽ giúp người chơi gia tăng thuộc tính cá nhân.

- Chuyển sinh sẽ tăng cấp trang bị cá nhân của người chơi.

II. Hệ Thống Thức Tỉnh

Điều Kiện:

- Người chơi đạt cấp 95 trở lên và chuyển 5 sẽ mở được hệ thống thức tỉnh.

Nội Dung:

- Người chơi có thể dùng Exp đổi Điểm Ý Niệm và mỗi ngày có thể đổi 5 lần.

- Người chơi VIP sẽ được tăng thêm số lần đổi tùy cấp VIP.

- Tăng cấp thức tỉnh sẽ tăng điểm thuộc tính cá nhân, đồng thời cũng có thể kích hoạt kỹ năng liên quan.

- Kỹ năng có thể tăng thực lực cá nhân lên rất mạnh.

III. Hệ Thống Quân Hàm

Điều Kiện:

- Người chơi sau chuyển 4 sẽ mở được hệ thống quân hàm.

Nội Dung:

- Người chơi thông qua chuỗi nhiệm vụ liên server (mở tại chuyển 5) và hoạt động Lửa Thánh để nhận điểm danh vọng, sau đó dùng điểm này để tăng cấp quân hàm.

- Cấp quân hàm tăng sẽ tăng thuộc tính cá nhân cùng sát thương kỹ năng, đồng thời mở Shop Không Gian.

IV. Hệ Thống Kết Bái

Điều Kiện:

- 5 ngày sau khi mở server.

- Đội trưởng chuyển 3 trở lên cùng với đội viên đạt chuyển 4.

Nội Dung:

- Người chơi thông qua tổ đội ở trong cùng 1 map (không phải Thành Chủ) để nhận độ thân mật. Hoặc mua Hoa Hồng trong shop đem tặng để nhận độ thân mật.

- Người chơi phải lập tổ đội đến chỗ kết bái, đại ca sẽ do đội trưởng làm.

- Sau khi kết bái, người chơi có thể nhận buff Exp và buff thuộc tính. Tuy nhiên phải lập tổ đội cùng các thành viên kết bái mới có hiệu lực, trong đó buff thuộc tính có thể tăng cấp thông qua điểm kết nghĩa.

- Người chơi sẽ nhận được điểm kết nghĩa thong qua tổ đội trong map thống nhất (không phải Thành Chủ).

- Sau 24 tiếng kết bái mới có thể hủy quan hệ, đại ca phải chờ thành viên offline sau 24 tiếng mới được kick ra, đồng thời sau khi hủy quan hệ cũng sẽ thu lại buff thuộc tính.