GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

Bái Lạy Chủ Thành

Bái Lạy Chủ Thành là một trong những hoạt động giúp người chơi sở hữu thêm rất nhiều EXP.


Thời Gian:
- 12h00 - 12h30 và 17h30 - 18h00 mỗi ngày.
Điều Kiện:
- Người chơi đạt cấp 65 trở lên.
Nội Dung:
- Mỗi ngày người chơi sẽ được tham gia hoạt động 2 lần.
- Người chơi cần nhấn Bái Lạy để nhận buff exp.
- Cấp khác nhau sẽ nhận được exp khác nhau.

Lưu Ý:
- Người chơi chỉ có thể nhận exp từ hoạt động này trong khu vực an toàn. Khi rời khỏi khu vực an toàn, hoặc đăng xuất khỏi game sẽ phải tham gia lại.
- Trong lúc bái lạy, người chơi có thể cắn thuốc exp để nhận thêm nhiều exp hơn nữa.