GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

FANPAGE

CSKH

Skype: daihanghai.cs

Điện Thoại: 097 8239 347

Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6

Báo lỗi game: Tại đây

Tân thủ

Trang chủ >> Tân thủ

Giới Thiệu Đặc Quyền Bá Giả


GIỚI THIỆU

Trở thành Bá Giả có thể hưởng đặc quyền chuyên dụng của Bá Giả, mỗi tuần có thể nhận miễn phí phần quà Bá Giả phong phú.

CÁCH MỞ

Nhấp chọn icon [Cấp Bá Giả] góc trên bên trái giao diện.


 
TÍNH NĂNG
 
1. Bá Giả mỗi tuần có thể nhận phần thưởng miễn phí tương ứng với cấp Bá Giả.
2. Bá Giả mỗi tuần có thể mua 1 lần phần quà siêu giá trị tương ứng với cấp Bá Giả.ĐẶC QUYỀN

Bá Giả 1 ★
.....
(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 2 lần.
(Nên) Mở rộng kho, miễn khí mở thêm 1 trang kho, tất cả ô trong trang 2.
(Nên) Trong quán rượu có thể dùng phương thức [Đấu rượu] chiêu mộ thủy thủ.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng thủy thủ, tăng 1 ô.
(Nên) Có thể mời bậc thầy tiết kiệm năng lượng để tăng cường hiệu quả bồi dưỡng thủy thủ.
(Nên) Mỗi ngày có thể mua số lần cầu phúc Hồ Cá tăng 5 lần.
(Nên) Mỗi ngày số lần Hồ Cá có thể bồi dưỡng tăng 7 lần.
(Nên) Mỗi ngày số lần có thể mua giao dịch thường quy tăng 5 lần.
(Nên) Khi dò tìm báu vật có thể khóa thông tin.
(Nên) Online mỗi ngày có thể tự động hoàn thành nhiệm vụ thương hội cùng ngành.
Khi cá nhân tiến hành đầu tư cảng, tăng độ tích cực lên 50%.Bá Giả 2 ★

(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 4 lần.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng thủy thủ, tâng thêm 1 ô.
(Nên) Mỗi ngày số lần có thể mua giao dịch thường quy tăng 8 lần.
(Nên) Khi cường hóa khoang tỷ lệ thành công tăng 10%.
(Nên) Có thể mời Bậc thầy tích điểm tăng hiệu quả huấn luyện bồi dưỡng thủy thủ.
(Nên) Đường biển thường quy của cảng có thể tiến hành vận chuyển nhiều.
(Nên) Khi chiêu mộ thủy thủ có thể tiến hành thi rượu nhiều.
(Nên) Online mỗi ngày tự động có thể nói chuyện với nữ nhân viên quán rượu mời tất cả uống, và tiến hành đào bảo nhận thưởng.
Trong giao dịch đường biển cảng, có thể tiến hành chế tạo lưu hành, được nhiều thu hoạch.
Khi đầu tư cá nhân trong cảng, điểm danh vọng nhận được tăng x2.
Trong tranh đoạt cảng, có thể tự động báo danh tham chiến.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 1 sao.Bá Giả 3 ★

(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 8 lần.
(Nên) Mở rộng kho, miễn phí mở kho làm 3 trang, tất cả ô trang 4.
(Nên) Trong chế tạo phụ kiện tượng mũi tàu, có thể tiến hành vẽ nhiều.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
(Nên) Khi quét ải, giảm tiêu hao bổ sung 20%.
(Nên) Khi cường hóa khoang tỷ lệ thành công tăng 20%.
(Nên) Có thể mời Bậc thầy may mắn tăng hiệu quả huấn luyện bồi dưỡng thủy thủ.
(Nên) Số lần đặt lại khiêu chiến tinh anh 2 lần (sau khi đặt lại khiêu chiến không tiêu hao bổ sung).
(Nên) Mỗi lần làm mới Boss bến cảng, tự động đến 1 cảng bất kỳ tiêu diệt boss và nhận thưởng.
Số lần có thể mua Hồ Cá mỗi ngày tăng 8 lần.
Số lần Hồ Cá có thể mua bồi dưỡng tăng 10 lần.
Số lần mua thêm giao dịch hàng ngày tăng 13 lần.
Khi cá nhân tiến hành đầu tư, được 100% độ thân mật cảng.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 2.Bá Giả 4 ★

(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 15 lần.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng cho thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
(Nên) Trong khi chế tác tượng mũi tàu, số vàng cần tiêu hao của họa sĩ giảm 10%.
(Nên) Có thể mời bậc thầy huấn luyện để tăng hiệu quả huấn luyện của bồi dưỡng thủy thủ.
Số lần có thể mua thêm giao dịch thường quy mỗi ngày tăng 18 lần.
Trong giao dịch cảng, có thể vận chuyển nhiều, mỗi lần 15 chuyến.
Trong đường biển hoàng kim, có thể chế tạo phổ biến, nhận được nhiều thu hoạch hơn.
(Nên) Có thể đặt lại 2 lần khiêu chiến tinh anh mỗi ngày (sau khi đặt lại khiêu chiến không tiêu hao bổ sung).
(Nên) Khi đầu tư cá nhân trong cảng, điểm danh vọng tăng x3.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 3 sao.Bá Giả 5 ★

(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 20 lần.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng cho thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
(Nên) Trong bồi dưỡng thủy thủ có thể mời các bậc thầy khác nhau để hỗ trợ, tăng nhanh hiệu quả bồi dưỡng.
(Nên) Khi cường hóa khoang tỷ lệ thành công tăng thêm 30%.
Số lần có thể mua Hồ Cá cầu phúc mỗi ngày tăng 15 lần.
Số lần Hồ Cá có thể bồi dưỡng mỗi ngày tăng 15 lần.
Số lần có thể mua thêm giao dịch thường quy mỗi ngày tăng 23 lần.
Trong đường biển hoàng kim, có thể vận chuyển trực tiếp thương đội quy mô lớn.
Khi đầu tư cá nhân tại cảng, nhận được độ tích cực tăng 200%.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 4 sao.Bá Giả 6 ★

(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 25 lần.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng cho thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
(Nên) Trong chế tác tượng mũi tàu, số vàng cần tiêu hao của họa sĩ giảm 20%.
(Nên) Có thể mời bậc thầy nhịp tim để tăng hiệu quả huấn luyện bồi dưỡng thủy thủ.
(Nên) Mời thầy huấn luyện nhận thêm được 5 lần huấn luyện miễn phí.
Số lần có thể mua thêm giao dịch thường quy mỗi ngày tăng 28 lần.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 5 sao.Bá Giả 7 ★

(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 30 lần.
(Nên) Mời thầy huấn luyện nhận thêm 10 lần huấn luyện miễn phí.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng cho thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
Số lần có thể mua Hồ Cá cầu phúc mỗi ngày tăng 20 lần.
Số lần Hồ Cá có thể bồi dưỡng mỗi ngày tăng 20 lần.
Số lần có thể mua thêm giao dịch thường quy mỗi ngày tăng 33 lần.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 6 sao.Bá Giả 8 ★

(Nên) Có thể mua bổ sung bằng vàng 40 lần.
(Nên) Mời thầy huấn luyện nhận thêm 15 lần huấn luyện miễn phí.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng cho thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
Số lần có thể mua Hồ Cá cầu phúc mỗi ngày tăng 25 lần.
Số lần Hồ Cá có thể bồi dưỡng mỗi ngày tăng 25 lần.
Số lần có thể mua thêm giao dịch thường quy mỗi ngày tăng 38 lần.
Khiêu chiến tinh anh mỗi ngày có thể đặt lại 3 lần (sau khi đặt lại khiêu chiến không tiêu hao bổ sung).
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 7 sao.Bá Giả 9 ★

Có thể mua bổ sung bằng vàng 50 lần.
(Nên) Mời thầy huấn luyện nhận thêm 20 lần huấn luyện miễn phí.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng cho thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
(Nên) Khi cường hóa khoang tỷ lệ thành công tăng thêm 40%.
Số lần có thể mua Hồ Cá cầu phúc mỗi ngày tăng 30 lần.
Số lần Hồ Cá có thể bồi dưỡng mỗi ngày tăng 30 lần.
Số lần có thể mua thêm giao dịch thường quy mỗi ngày tăng 45 lần.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 8 sao.Bá Giả 10 ★

(Nên) Mời thầy huấn luyện nhận thêm 40 lần huấn luyện.
(Nên) Mở rộng ô bồi dưỡng cho thủy thủ, tăng thêm 1 ô.
Số lần có thể mua thêm giao dịch thường quy mỗi ngày tăng 60 lần.
Gồm tất cả đặc quyền của Bá Giả 9 sao.

CÁC CẤP BÁ GIẢ VÀ SỐ VÀNG NẠP CẦN TÍCH LŨY

Bá Giả 1 ★
100
Bá Giả 2 ★
500
Bá Giả 3 ★
1,000
Bá Giả 4 ★
2,000
Bá Giả 5 ★
5,000
Bá Giả 6 ★
10,000
Bá Giả 7 ★
20,000
Bá Giả 8 ★
50,000
Bá Giả 9 ★
100,000
Bá Giả 10 ★
300,000


Jack Sparrow