GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

FANPAGE

CSKH

Skype: daihanghai.cs

Điện Thoại: 097 8239 347

Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6

Báo lỗi game: Tại đây

Tân thủ

Trang chủ >> Tân thủ

Giới Thiệu Hệ Thống Thương Hội


GIỚI THIỆU

Thương hội là tổ chức người chơi, cung cấp hoạt động, so tài và phần thưởng đa dạng cho thành viên.

CÁCH MỞ

Nhấp chọn icon [Thương hội] góc dưới bên phải màn hình.


 
TẠO VÀ GIA NHẬP THƯƠNG HỘI1. Tạo thương hội: Đề Đốc đạt cấp 30, nhấn nút [Tạo thương hội], nhập tên thương hội và dùng 100000 Bạc để tạo thương hội.2. Gia nhập thương hội: Chọn thương hội muốn vào, nhấn [Xem chi tiết] để vào giao diện chi tiết thương hội.Nhấn nút [Xin vào] để xin vào, tối đa đồng thời đề xuất xin vào 5 thương hội, chờ hội trưởng/hội phó đồng ý là có thể gia nhập.Giao diện thương hội sau khi tạo/ gia nhập thương hội
 
TÍNH NĂNG

Tính năng thương hội tổng cộng có 3 mục:

Quản lý thương hội

Chỉ có hội trưởng và hội phó có thể vào, nhấn nút [Quản lý thương hội] trong giao diện thương hội để vào quản lý thương hội.
 
1. Duyệt: Hội trưởng hoặc hội phó có thể phê chuẩn hoặc từ chối đăng ký yêu cầu vào hội của người chơi.
2. Chuyển nhượng: Hội trưởng có thể nhượng chức cho 1 thành viên thương hội.
3. Giải tán: Hội trưởng có thể giải tán thương hội, đăng ký giải tán sau 72 giờ thành viên thương hội sẽ tự động thoát hội, hội trưởng có thể đăng ký trong vòng 72 giờ hủy đăng ký.
4. Thiết lập: Hội trưởng và hội phó có thể thiết lập tuyên ngôn và thông báo thương hội.

Quản lý thành viên1. Nhấn chọn tên người chơi khác sẽ xuất hiện menu người chơi để tiến hành quản lý thành viên.
2. Hội trưởng có thể tiến hành thăng chức hoặc loại khỏi thương hội đối với các thành viên, tiến hành hạ chức và loại hội phó khỏi thương hội. Hội phó có thể loại thành viên khỏi thương hội.
3. Nếu thời gian rời mạng của hội trưởng quá 3 ngày thì thành viên thương hội khác có thể đăng ký tố cáo, sau khi tố cáo thành công, người chơi có độ cống hiến cao nhất sẽ trở thành hội trưởng.Hoạt động thương hội


 
Hoạt động thương hội có thể tiến hành có:1. Lương Ngày: Mỗi ngày có thể dựa vào cấp thương hội để nhận 1 lần lương, có thể nhận Bạc và danh vọng.

2. Nhiệm Vụ Ngày: Thành viên thương hội mỗi ngày có thể hoàn thành 10 lần nhiệm vụ thương hội, hoàn thành nhiệm vụ thương hội sẽ nhận Exp đề đốc, Exp tàu, Bạc và lương thương hội.- Nhiệm vụ thương hội có ★ đến ★★★, nhiệm vụ cấp ★ càng cao thì phần thưởng càng cao.
- Người chơi hiện tại chỉ có thể nhận 1 nhiệm vụ thương hội.
- Người chơi mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ hệ thống sẽ ngẫu nhiên bổ sung 1 nhiệm vụ.
- Sáng sớm mỗi ngày sẽ tự động làm mới kho nhiệm vụ, người chơi cũng có thể dùng Vàng để nhấn [Làm mới ngay] làm mới kho nhiệm vụ.
- Người chơi có thể dùng Vàng để nhấn [Hoàn thành ngay] hoàn thành nhiệm vụ.

3. Bắt Thú Thương Hội: Dùng pháo để tấn công quái thú, sẽ nhận được danh vọng.- Thời gian mỗi vòng Bắt Thú Thương Hội là 1 phút, mỗi vòng cách nhau 2 giờ.
- Người chơi có thể dùng pháo để tấn công quái thú, pháo sơ sau khi dùng có xác suất đốt sang pháo cao, pháo phẩm chất khác nhau thì điểm sát thương đối với quái thú cũng khác nhau, người chơi cũng có thể dùng Vàng để dùng pháo hoàng kim gây sát thương cao hơn đối với quái thú.
- Thương hội mỗi ngày có thể tiến hành 1 lần bắt thú, HP thú biển giảm xuống 0 thì có thể bắt thú thành công mở tiệc mừng công, tất cả thành viên có thể dùng tiệc mừng công để nhận danh vọng và tiếp tế.
- Mỗi lần bắt thú thành công thì ngày kế cấp thú biển sẽ tăng 1 cấp, bắt thú thất bại thì ngày kế cấp thú biển sẽ giảm 1 cấp.
- Sau khi bắt thú thành công, 3 người có điểm cống hiến bắt thú cao nhất ngày đó sẽ nhận thưởng.
- Điểm sát thương bắt thú gây ra càng cao thì danh vọng nhận được càng cao.

4. Giương Cờ Đánh Trống (Thương hội cấp 2 sẽ mở): Có thể nhận phần thưởng danh vọng, đồng thời có thể khiến cờ hiệu tích lũy nhận được Exp để tăng cấp, từ đó sẽ khiến thành viên thương hội trong [Đấu tranh bá] và [Tranh Đoạt Bến Cảng] nhận thuộc tính tăng thêm.- Mỗi ngày mỗi thành viên có thể tiến hành 10 lần cổ vũ, cổ vũ có thể tăng điểm danh vọng và Exp cờ hiệu.
- Cổ vũ có 2 cách: Cổ vũ thường, Cổ vũ Vàng, phần thưởng Cổ Vũ Vàng càng cao thì có xác suất bạo kích nhất định, nhận tăng thêm.
- Cờ hiệu đạt Exp tối đa thì tự động tăng cấp, tăng thuộc tính cờ hiệu.

5. Tranh Bá Thương Hội (Thương hội cấp 2 sẽ mở): Mỗi cuối tuần tiến hành 1 lần Tranh Bá Thương Hội, top 16 thương hội về tổng cống hiến trong tuần sẽ có tư cách tham gia thi đấu, thi đấu tổng cộng tiến hành 4 vòng.

- Hội trưởng có thể ghi danh từ 0g thứ 2 đến 24g thứ 7, ghi danh tiêu hao 100 ngàn vàng thương hội.
- Sau khi tham gia thi đấu thành công, thành viên thương hội có thể vào ở 1 hạm đội (tổng cộng có 3 hạm đội để chọn).
- 3 hạm đội lần lượt dùng hình thức chiến đấu theo vòng bánh xe để tiến hành thi đấu với 3 hạm đội tương ứng của thương hội khác, mỗi trận thắng sẽ nhận được điểm, tổng điểm cao thấp của 3 hạm đội sẽ quyết định ai sẽ tăng cấp, chiến thắng.
- Thời gian thi đấu:

     • 20g30 chủ nhật: Đấu top 8
     • 21g chủ nhật: Đấu top 4
     • 21g15 chủ nhật: Đấu bán kết
     • 21g30 chủ nhật: Đấu chung kết.

6. Tranh Đoạt Bến Cảng (thương hội cấp 3 sẽ mở): Thương hội mỗi tuần có một số lần khởi phát Tranh Đoạt Bến Cảng, tranh đoạt thành công sẽ nhận tỉ lệ chiếm hữu bên cảng, phòng thủ thất bại sẽ giảm tỉ lệ chiếm hữu bến cảng

- Hội trưởng hoặc hội phó có thể đến cảng tương ứng vào thời gian hẹn trước để khởi phát Tranh Đoạt Bến Cảng
- Sau khi khởi phát thành công, thành viên hai bên thương hội cần thủ công ghi danh tham gia thi đấu, thành viên thương hội có thể vào ở 1 hạm đội (Tổng cộng có 3 hạm đội để chọn)
- Trong thời gian hẹn trước, 3 hạm đội của hai bên lần lượt tiến hành thi đấu bằng hình thức chiến đấu theo vòng bánh xe với 3 hạm đội tương ứng, mỗi trận thắng sẽ nhận được điểm, tổng điểm cao thấp của 3 hạm đội sẽ quyết định ai chiến thắng
- Thành viên tham chiến hai bên đều nhận được danh vọng và Bạc

7. Đầu Tư Bến Cảng (thương hội cấp 3 sẽ mở): Hội trưởng/hội phó có thể dùng vàng thương hội để đầu tư bến cảng, tăng tỉ lệ chiếm hữu bến cảng, nhận lợi ích giao dịch của bến cảng này.


 
- Mỗi lần đầu tư tiêu hao vàng thương hội, tăng 1% tỉ lệ chiếm hữu cảng và điểm tích cực thương hội.
- Tỉ lệ chiếm hữu bến cảng hơn 51% có thể hình thành xu thế độc chiếm (thương hội nhận được hoa hồng giao dịch của cảng này, thành viên thương hội trong cảng này tiến hành đường biển hoàng kim có thể nhận được danh vọng thêm).

8. Khiêu Chiến Tinh Anh (thương hội cấp 5 sẽ mở): Hội trưởng có thể dùng vàng thương hội để mở hoạt động Khiêu Chiến Tinh Anh, Khiêu Chiến Tinh Anh sẽ nhận nhiều Bạc và danh vọng.- Thương hội mỗi tuần có thể tiến hành 2 lần hẹn trước.
- Đến thời gian hẹn trước mở hoạt động Khiêu Chiến Tinh Anh, thành viên có thể nhấn nút [Tham gia] để vào bản đồ hoạt động.


 
- Bản đồ hoạt động Khiêu Chiến Tinh Anh.

image
 
     • Sau khi mở hoạt động sẽ có 2 phút chuẩn bị.
     • Sau khi hoạt động chính thức mở, người chơi có thể nhấn boss để chiến đấu.
     • Người chơi có thể nhấn [Tâm đắc cổ vũ] hoặc [Vàng cổ vũ] phía trên giao diện để tăng thuộc tính bản thân tiến hành khiêu chiến.
     • Sau mỗi lần chiến đấu, boss sẽ chịu sát thương chiến đấu khấu trừ HP, khi HP bằng 0 là bị đánh bại, người chơi đánh bại boss sẽ nhận nhiều Bạc, top 10 người chơi gây sát thương cho boss sẽ nhận được quà tương ứng.
     • Người chơi sau mỗi lần khiêu chiến tử vong sẽ vào thời gian chờ hồi sinh 60s, người chơi có thể dùng vàng để chọn [Niết Bàn Hồi Sinh] để hồi sinh ngay và khiêu chiến.
     • Khi cấp đề đốc đạt 40 có thể đánh dấu chọn [Tự động chiến đấu], hệ thống sẽ thay người chơi tự động chiến đấu với boss.


Jack Sparrow