GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

FANPAGE

CSKH

Skype: daihanghai.cs

Điện Thoại: 097 8239 347

Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6

Báo lỗi game: Tại đây

Tân thủ

Trang chủ >> Tân thủ

Giới Thiệu Hệ Thống Quản Lý Tàu - Ụ Tàu


GIỚI THIỆU

Trong Ụ Tàu có thể tiến hành Mua tàu - Mở rộng tàu - Quản lý tàu, lập đội tàu của mình!

CÁCH MỞ

Nhấn mở Ụ Tàu dưới các cảng


 
Nói chuyện với chủ Ụ TàuTÍNH NĂNG

Mua tàu1. Tàu chia làm tàu thường (có thể mở rộng) và tàu hiếm (màu tím, không thể mở rộng).
2. Điều kiện mua: danh vọng đạt đến yêu cầu mua tàu là được mua, những tàu hiếm chỉ cần có nguyên liệu đặc thù.
3. Tiêu hao khi mua: tàu thường chỉ tốn bạc, tàu hiếm cần tốn nguyên liệu hoạt động.
 
Mở rộng tàu1. Chỉ có tàu thường mới có thể mở rộng, mở rộng có thể tăng số khoang, thuộc tính tàu và mậu dịch.
2. Cấp mở rộng chia làm nhỏ > trung > lớn > khổng lồ.
3. Điều kiện mở rộng: cấp tàu đạt điều kiện mở rộng.
4. Mở rộng tiêu hao: bạc và bản vẽ.
 
Quản lý tàu

Quản lý tàu có thể dùng 2 tính năng kế thừa kinh nghiệm và trao đổi khoang

1. Kế thừa tàu- Mỗi con tàu chỉ có thể kế thừa và được kế thừa mỗi thứ 1 lần.
- Số tàu được chọn bên danh sách trái sẽ kế thừa % exp cho tàu bên danh sách phải.
- Người chơi có thể tốn Vàng và Sách Kế Thừa để tăng tỷ lệ % kế thừa.
 
2. Trao đổi khoang- Chọn 1 tàu bên danh sách trái và 1 bên danh sách phải để tiến hành trao đổi loại khoang chỉ định.
- Tàu sau khi trao đổi khoang: cấp khoang, phẩm giá khoang và chạm khắc sẽ chuyển đổi, thủy thủ trong khoang sẽ không thay đổi.


Jack Sparrow