GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

FANPAGE

CSKH

Skype: daihanghai.cs

Điện Thoại: 097 8239 347

Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6

Báo lỗi game: Tại đây

Tân thủ

Trang chủ >> Tân thủ

Tính Năng Bồi Dưỡng Thủy Thủ


GIỚI THIỆU

Đề đốc đạt Lv33 mở tính năng, [Bồi Dưỡng Thủy Thủ] giúp tăng năng lực Thủy Thủ đến vị trí quan trọng.

CÁCH MỞ


 
HƯỚNG DẪN
 


1. Bồi Dưỡng Thủy Thủ có thể tăng cấp sở trường người chơi.
2. Bồi dưỡng chia làm 2 loại thường và cao cấp.
3. Mỗi lần bồi dưỡng cách nhau 8 tiếng.

ĐẶC HUẤN THỦY THỦ1. Người chơi có thể vào Bồi Dưỡng Thủy Thủ tiến hành đặc huấn.
2. Đặc huấn tiêu hao Tâm Đắc nhận Exp Sở Trường và Điểm Đặc Huấn.
3. Người chơi có thể mời Bậc Thầy Huấn Luyện bên cạnh phải để đặc huấn, nhận huấn luyện gia tăng.

BẬC QUÂN THỦY THỦ

Người chơi có thể tiêu hao Điểm Đặc Huấn và Công trạng phẩm cấp chỉ định để tăng bậc quân cho Thủy Thủ trong ô bồi dưỡng, sẽ tăng cao tính năng Thủy Thủ và Tàu.

1. Lối vào bậc quân2. Chi tiết bậc quân     • Điều kiện tăng bậc quân: Cấp sở trường Thủy Thủ đạt điều kiện tương ứng.
     • Tăng bậc quân tiêu hao: Điểm Đặc Huấn và Công trạng phẩm cấp chỉ định.
     • Lợi ích tăng bậc quân: Tăng bậc quân giúp tăng cao thuộc tính Thủy Thủ và Tàu Thủy Thủ trực thuộc.


Jack Sparrow