GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

FANPAGE

CSKH

Skype: daihanghai.cs

Điện Thoại: 097 8239 347

Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6

Báo lỗi game: Tại đây

Tân thủ

Trang chủ >> Tân thủ

Hoạt Động Biển Vô Tận


GIỚI THIỆU

     • Đề đốc đạt Lv38 sẽ mở hoạt động Biển Vô Tận.
     • Biển Vô Tận có 160 tầng, người chơi qua ải mỗi tầng sẽ được nhận quà.
     • Người chơi qua ải tầng 10, 30, 50 lần đầu sẽ mở khóa sự kiện Thần Bí và nhận quà.

CÁCH MỞ

Nhấp chọn icon [Hàng ngày cần làm] góc trên bên phải giao diện


 
Trong danh sách menu xuất hiện icon [Biển Vô Tận]
 

 
HƯỚNG DẪN1. Người chơi qua ải tầng 10, 30, 50 lần đầu có thể mở sự kiện Thần Bí và nhận quà Thần Bí.
2. Cứ 0h tự động làm mới tiến độ Biển Vô Tận.
3. Hàng ngày người chơi có thể tiêu hao Vàng làm mới tiến độ Biển Vô Tận.
4. Nhấn [Vào khiêu chiến] có thể vào vị trí đang đứng.

ẢI BIỂN VÔ TẬN1. Mỗi ải đều có 1 quái trấn giữ, người chơi cần hạ quái mới vào được tầng sau.
2. Mỗi tầng có một số vật trôi nổi có thể thu thập, thu thập xong nhận Exp Đề Đốc, Exp Tàu, Vàng và Tâm Đắc.
3. Sau khi mở khóa sự kiện Thần Bí, mỗi khi qua ải ở mỗi tầng đều có tỷ lệ tăng tiến độ sự kiện Thần Bí đã mở khóa, khi tiến độ sự kiện Thần Bí đạt 100%, có thể mở sự kiện Thần Bí.

SỰ KIỆN THẦN BÍ1. Sau khi mở sự kiện Thần Bí sẽ xuất hiện tiến độ Rương.
2. Người chơi có thể chọn tiến hành [Đào Bảo], mỗi lần đào có thể tăng 1 điểm tiến độ, thời gian đào là 1 tiếng.
3. Người chơi có thể tiêu hao Vàng tiến hành [Đào Bảo Cao] tăng 3 điểm tiến độ có tỷ lệ nhất định tăng cấp sao Rương.
4. Người chơi có thể đào bảo giúp hảo hữu đã mở được sự kiện Thần Bí, đào trong 1 tiếng, đào giúp hảo hữu không tính vào thời gian chờ đào bảo của mình.
5. Khi tiến độ Rương đầy sẽ nhận Rương.


Jack Sparrow