GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

FANPAGE

CSKH

Skype: daihanghai.cs

Điện Thoại: 097 8239 347

Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6

Báo lỗi game: Tại đây

Tân thủ

Trang chủ >> Tân thủ

Giới Thiệu Bản Đồ Thế GiớiGIỚI THIỆU

Bản đồ thế giới tổng cộng chia thành các khu vực biển:

     • Biển Đông Á (Lv1 - 35)
     • Biển Đông Nam Á (Lv30 - 60)
     • Biển Ấn Độ Dương (Lv81 - 110)
     • Phi Châu (tạm chưa mở).

Người chơi cần thông qua bản đồ thế giới để đến cảng khác.

CÁCH MỞ

Nhấn nút [Xuất Cảng] để vào bản đồ thế giới.TÍNH NĂNG

Bản đồ thế giới: Người chơi có thể nhấn nút [Bản đồ thế giới] để xem tổng bản đồ biển

     • Nhấn khu vực biển đã mở để xem cảng khu vực biển này, nhấn cảng là có thể đến
     • Nhấn nút [Thoát] để quay về khu vực biển hiện tại.Bản đồ khu vực: Nhấn [Bản đồ khu vực] để xem tất cả càng trong khu vực biển này

     • Nhấn cảng là có thể đến
     • Nhấn [Trở về cảng] để trở về cảng hiện tại.Jack Sparrow